Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 04

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.10.04.

Tiszaörs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 532.565.124 Ft költségvetési bevétellel
b) 584.848.619 Ft költségvetési kiadással
c) -52.283.495 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -29.937.455 Ft működési (hiány, többlet)”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„f) 119.150.901 Ft finanszírozási bevétellel
g) 66.867.406 Ft finanszírozási kiadással
h) 52.283.495 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 651.716.025 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez