Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 02- 2024. 01. 02

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.02.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adóról a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.