Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adóról a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az adó mértéke adótárgyanként 20.000 Ft/év.”

2. § A helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Kedvezményre jogosult az, aki a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelete szerinti lakóterületen él és állandó lakóhellyel rendelkezik.

(2) A kedvezmény mértéke 14.000 Ft

(3) Mentes az adó alól

a) az, az egyedül élő személy, aki a tárgyév január 1-jéig betöltötte a 70. életévét illetve a házaspár, ahol a házastársak egyike tárgyév január 1-jéig betöltötte a 70. életévét.

b) a nem lakás céljára szolgáló építmény. - a beépítetlen terület

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.