Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 23

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.23.

Tiszaörs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez7

6. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez8

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.