Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 22

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.22.

Tiszaörs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 538.947.876 Ft költségvetési bevétellel
b) 591.231.371 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„e) -22.846.040 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 149.150.901 Ft finanszírozási bevétellel
g) 96.867.406 Ft finanszírozási kiadással”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 688.098.777 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez