Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 01- 2024. 04. 01

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.01.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja.

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermekétkeztetés rezsiköltségét a nyersanyag költség 80%-ában határozza meg a képviselő-testület.”

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba, és 2024. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet