Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 02- 2024. 04. 01

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.02.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba, és 2024. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.