Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.04.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján az önkormányzat képviselőtestületet év közben módosítja költségvetési rendeletét.
A képviselőtestület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
2023. évi költségvetéshez kötődően a második számú módosításra, azért került sor, mert kaptunk állami támogatást pályázatokra (REKI, Lakossági víz-és csatornadíj támogatás). A 2022.évi maradvány összegét a Testület jóváhagyta a beszámoló elfogadásakor, ezért ezt az összeget módosított előirányzatként is fel kell adni. A 2022. évi elszámolásból keletkezett visszafizetési kötelezettséget is szerepeltetni kell módosított előirányzatként.
Önkormányzati bevételek:

Egyéb működési bevétel

+

6.174.421.-Ft

Lakossági víz-és csatornadíj pályázat

+

67.600.-Ft

Maradány igénybevétel

+

14.367.461.-Ft

Egyéb működési bevétel

-

13.042.375.-Ft

REKI pályázat

+

5.771.315.-Ft

Működési bevételek

-

5.771.315.-Ft

Hitel felvétel

+

30.000.000.-Ft

Bevételi előirányzat változás

+

37.567.107.-Ft

Önkormányzati kiadások:

Előző évi visszafizetés

+

6.174.421.-Ft

Átadott pénzeszköz. ÁHT-n kívülre

+

67.600.-Ft

Dologi Kiadások

+

1.325.086.-Ft

Hitel törlesztés

+

30.000.000.-Ft

A költségvetési főösszeg változás

+

37.567.107.-Ft

módosított költségvetési bevétel

651.716.025.-Ft-ban

módosított költségvetési kiadás

651.716.025.-Ft-ban

-ebből működési
felhalmozási

465.915.365.-Ft
185.800.660.-Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak

399.047.959.-Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

168.708.000.-Ft

Személyi juttatások

16.120.828.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

164.132.786.-Ft

Dologi kiadások

8.100.000.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41.986.345.-Ft

Egyéb működési célú kiadások

7.922.645.-FtElvonások és befizetések

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

29.830.200.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

3.933.500.-FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

185.800.660.-Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

144.200.550.-Ft

Beruházások

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

41.600.110.-Ft

Felújítások

- ebből: EU-s forrásból felújítás

0.-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

66.867.406.-Ft

Finanszírozási kiadások

A Tiszaörsi Konyha költségvetési szervünk bevételi előirányzatát: 653.103.-Ft összeggel emeltük meg mely maradvány igénybevétel. A kiadását dologi kiadásra tettük. A Tiszaörsi Sárgarigó Óvoda bevételi előirányzatát 671.983.-Ft-al emeltük meg, mely szintén maradvány igénybevétel, a kiadási oldalon dologi kiadások összegét emeltük meg.