Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a helyi adókról szóló 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön, saját rendeletükkel helyi adókat vezessenek be.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. § szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.
Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos 7/2015. (IV. 3.) önkormányzati rendelete szerint a településen négy adónem (telekadó, idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó) bevezetésére került sor az előző években. A telekadó, idegenforgalmi adó és a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a helyi rendelt a település teljes lakóterületére mentességet biztosít. A mentesség biztosításával az volt a cél, hogy a település lakosságát kevéssé terhelje az önkormányzat.
A mentesség biztosításával az önkormányzat évről évre 5-6 millió forint bevételről mond le. Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben, különös tekintettel a fennálló folyószámlahitelre, a kieső gépjárműadó bevételre a továbbiakban nincs lehetőségünk a mentesség biztosítására.
Számottevő bevételre a kommunális adó mentesség eltörlésével számíthatunk, ami kb. évente 5.5 millió forintot jelentene.
Az önkormányzat működési problémái miatt vált indokolttá a magánszemélyek kommunális adójának lakóterületre vonatkozó mentességének eltörlése.
Ezt a mentességet már 2020-ban 2021 évre vonatkozóan szerettük volna eltörölni, illetve szándékunkban állt az adómértékének növelése is, de a COVID okozta rendkívüli helyzetben nem volt lehetőségünk a helyi rendeletünk módosítására. Most már a jogszabályi környezet ezt újra biztosítja és a jelenlegi módosítások 2024. január 1-jével bevezetésre kerülhetnek.
Az adó alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén építmény-, valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adóalany csak magánszemély lehet. A kommunális adókötelezettség keletkezése szempontjából az év első napján fennálló állapot az irányadó.
Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik.
A jelenlegi szabályaink szerint az adó mértéke adótárgyanként 10.000 Ft/év.
Adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell tenni. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő változás nem következik be; az adózó sem kap újabb határozatot. Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.
A képviselő-testület az előző ülésen foglalkozott a kommunális adó vonatkozásában alkalmazandó kedvezményekkel, mentességekkel, illetve az adó mértékének megemelésével. Több vélemény elhangzott és végül a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét figyelembe véve az alábbi javaslatot teszem a helyi rendelet módosítására.
Az adó mértéke adótárgyanként 20.000 Ft/év.
Kedvezményre jogosult az, aki a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelete szerinti lakóterületen él és állandó lakóhellyel rendelkezik. A kedvezmény mértéke 14.000 Ft.
Mentes az adó alól
- az, az egyedül élő személy, aki a tárgyév január 1-jéig betöltötte a 70. életévét illetve a házaspár, ahol a házastársak egyike tárgyév január 1-jéig betöltötte a 70. életévét.
- a nem lakás céljára szolgáló építmény.
- a beépítetlen terület.”