Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 28

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.28.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testületet év közben módosítja költségvetési rendeletét.
A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
2023. évi költségvetéshez kötődően a negyedik számú módosításra, azért került sor, mert kaptunk állami támogatást pályázatokra (REKI,III-IV).,állami (általános , köznevelési, gyerekétkeztetés) támogatás.. A Tiszaörsi Konyha dologi kiadását a megemelkedett közüzemi díjak,illetve élelmiszer árak drágulása miatt még tovább kellett emelni. Az Óvodában kisszékek vásárlása vált szükségessé.
Önkormányzati bevételek:

Normatíva felmérés október

+

6.396.385.-Ft

Egyéb működési bevételek

-

-11.424.571.-Ft

Iparűzési adó elszámolás 2022.évi

+

8.826.947.-Ft

REKI pályázat

+

2.160.363.-Ft

Hitel felvétel

+

18.500.000.-Ft

Felhalmozásra Átvett pénzeszköz

+

4.164.846.-Ft

Bevételi előirányzat változás

+

28.623.970.-Ft

Önkormányzati kiadások:

Személyi juttatások

+

1.210.000.-Ft

Munkaadói járulékok

+

157.000.-Ft

Dologi kiadások

+

10.787.624.-Ft.-

Tartalékok

-

300.000.-Ft

Beruházás

-

1.730.654.-Ft

Hitel törlesztés

+

18.500.000.-Ft

A költségvetési főösszeg változás

+

28.623.970.-Ft

módosított költségvetési bevétel

716.722.747.-Ft-ban

módosított költségvetési kiadás

716.722.747-Ft-ban

-ebből működési
felhalmozási

532.152.741.-Ft
184.570.006.-Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak

416.785.335.-Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

169.918.000.-Ft

Személyi juttatások

16.277.828.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

180.803.162.-Ft

Dologi kiadások

8.100.000.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41.686.345.-Ft

Egyéb működési célú kiadások

7.922.645.-FtElvonások és befizetések

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

29.830.200.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

3.933.500.-FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

184.570.006.-Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

132.174.896.-Ft

Beruházások

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

52.395.110.-Ft

Felújítások

ebből: EUs forrásból felújítás

0.-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

115.367.406.-Ft

Finanszírozási kiadások

A Tiszaörsi Konyha költségvetési szervünk bevételi előirányzatát:3.382.254.-Ft finanszírozási összeggel emeltük meg. A kiadását személyi juttatás,munkaadói járulék,valamint dologi kiadásra tettük. A Tiszaörsi Sárgarigó Óvoda bevételi előirányzatát 1.851.870.-Ft-al emeltük meg, mely finanszírozási bevétel. A kiadási oldalon beruházási kiadások,személyi juttatások, munkaadói járulék,valamint dologi kiadások összegét emeltük meg.