Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.22.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi

a) 2023. évi bevételi főösszegét 660 922 722 Ft-ban,

b) 2023. évi kiadási főösszegét 660 922 722 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A z R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 43 471 985 Ft

2. Közhatalmi bevételek 65 800 000 Ft

3. Működési bevételek 67 451 000 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszköz 248 000 Ft

5. Működési célú maradvány 106 345 613 Ft

6. Felhalmozási célú támogatások 1 099 000 Ft

7. Felhalmozási bevételek 0 Ft

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 50 400 Ft

9. Felhalmozási célú maradvány 375 054 757 Ft

10. Finanszírozási maradvány 1 401 967 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 68 603 500 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 415 000 Ft

3. Dologi kiadások, befizetések 100 838 517 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 42 106 892 Ft

6. Működési tartalék 61 352 689 Ft

7. Beruházások 131 690 000 Ft

8. Lakástámogatás 500 000 Ft

9. Felújítások 244 014 157 Ft

10. Fejlesztési tartalék 0 Ft

11. Finanszírozási kiadások 1 401 967 Ft”

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez