Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 11. 30

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.30.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi

a) 2023. évi bevételi főösszegét 1 114 169 472 Ft-ban,

b) 2023. évi kiadási főösszegét 1 114 169 472 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 44 138 735 Ft

2. Közhatalmi bevételek 65 800 000 Ft

3. Működési bevételek 105 746 000 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszköz 248 000 Ft

5. Működési célú maradvány 97 630 613 Ft

6. Felhalmozási célú támogatások 15 384 000 Ft

7. Lekötött bankbetét megszüntetése 400 000 000 Ft

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 50 400 Ft

9. Felhalmozási célú maradvány 83 769 757 Ft

10. Finanszírozási maradvány 301 401 967 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 68 848 500 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 415 000 Ft

3. Dologi kiadások, befizetések 121 544 517 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 42 106 892 Ft

6. Működési tartalék 70 648 439 Ft

7. Beruházások 41 690 000 Ft

8. Lakástámogatás 500 000 Ft

9. Felújítások 57 014 157 Ft

10. Lekötött betét elhelyezése 700 000 000 Ft

11. Finanszírozási kiadások 1 401 967 Ft.”

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A z R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez