Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.24.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi

a) 2023. évi bevételi főösszegét 2 048 750 032 Ft-ban,

b) 2023. évi kiadási főösszegét 2 048 750 032 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 47 842 714 Ft

2. Közhatalmi bevételek 81 708 293 Ft

3. Működési bevételek 118 885 918 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszköz 248 000 Ft

5. Működési célú maradvány 140 831 983 Ft

6. Felhalmozási célú támogatások 15 601 095 Ft

7. Lekötött bankbetét megszüntetése 1 300 000 000 Ft

8. Tárgyi eszköz értékesítés 236 220 Ft

9. Felhalmozási célú maradvány 41 993 842 Ft

10. ÁH-n belüli megelőlegezés 1 425 455 Ft

11. Finanszírozási maradvány 299 976 512 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 55 917 400 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 430 000 Ft

3. Dologi kiadások, befizetések 133 176 284 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 612 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 35 450 573 Ft

6. Működési tartalék 156 930 651 Ft

7. Beruházások 49 188 000 Ft

8. Lakástámogatás 0 Ft

9. Felújítások 8 643 157 Ft

10. Lekötött betét elhelyezése 1 600 000 000 Ft

11. Finanszírozási kiadások 1 401 967 Ft”

3. § (1) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez