Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.22.
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.
Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.
„34. § (1) A helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati szerv saját hatáskörében módosíthatóak egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől lemaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.”
A 2023. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.