Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.24.
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.
Részletes indokolás
Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.