Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

a 2/2019.(II.1.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 11- 2020. 07. 12

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

4.807.132 E Ft    Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.807.132 E Ft    Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

               ebből:  2.366.161 E Ft  működési bevétellel és működési kiadással                                   2.440.971 E Ft  felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

 

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

 

  - a költségvetési bevételek összege   2.590.109 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege  2.217.023 E Ft-ra módosul.

 

  - a költségvetési kiadások összege     4.646.665 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege       160.467 E Ft-ra módosul.“

 

 2.§   (1)  A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

         (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

         (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

         (4)  A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

         (5)  A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

         (6)  A „R“ 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.

         (7)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

         (8)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

         (9)  A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

         (10)  A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

         (11)  A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

         (12)  A „R“ 9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.

         (13)  A „R“ 9.1.4 melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.

 

 

 

         (14)  A „R“ 9.1.14. melléklete helyébe e rendelet 9.1.14. melléklete lép.

         (15)  A „R“ 9.1.15. melléklete helyébe e rendelet 9.1.15. melléklete lép.

         (16)  A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

         (17)  A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

         (18)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

         (19)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

         (20)  A „R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

         (21)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

         (22)  A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

         (23)  A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

                (24)  A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

                (25)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

                (26)  A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

        

3.§  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon  lép hatályba.

 

 

Pásztó, 2020. július 10.

 

 

            Farkas Attila                                                                          dr. Sándor Balázs

            polgármester                                                                                   jegyző