Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet célja az önkormányzati lakások és helyiségek bérlet útján történő hasznosítása, az önálló lakás megszerzésére képtelen családok bérlakáshoz jutása, az önkormányzat és intézményei, valamint a város közigazgatási területén lévő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) szakember ellátásának biztosítása. Ezen túlmenően az önkormányzati lakások és helyiségek bérlete és elidegenítése tekintetében érvényesüljenek a piaci viszonyok.

2. § A Lakásrendelet 17. §-a hatályát veszti.

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.