Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez