Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.