Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 02- 2024. 04. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.02.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelethez1

1

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.