Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 26

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.26.
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi. LXXIV: törvény (a továbbiakban: Tktv.) 2024. január 1. napjától módosult. A Tktv. 16/E § alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletének az e törvény 11/B. § (1a) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdés h) pontjának való megfelelést köteles biztosítani.