Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2013 (IX.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 25- 2023. 06. 25

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

11/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

2023.06.25.

Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, szervezetére és működésére vonatkozóan a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.