Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 12. 30

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Porva Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtását 335.900.570 forint teljesített bevétellel és 213.474.134 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési maradványt 121.861.336 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 92.164 Ft, az önkormányzati maradvány 121.769.172 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2022. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Porva Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.24.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

9 000 000

10 407 633

10 407 633

1.) Személyi juttatások

26 444 335

29 279 448

25 347 544

3

2.) Közhatalmi bevételek

8 350 000

14 866 789

14 731 543

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 437 764

3 437 764

3 055 112

4

3.) Működési támogatások-normatíva

47 802 398

52 963 815

52 963 815

3.) Dologi kiadások

30 102 800

40 930 631

38 799 638

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 000 000

7 956 902

7 956 902

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 908 000

3 908 000

1 268 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

7 000 000

36 427 906

36 427 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

400 000

400 000

6.) Általános működési tartalék

10 654 535

0

8

7.) Működési céltartalék

0

9

Működési célú bevételek összesen:

67 152 398

86 595 139

86 459 893

Működési célú kiadások összesen:

70 892 899

124 638 284

104 898 200

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

30 512 898

30 512 898

1.) Beruházások

635 000

29 756 587

29 756 587

12

2.) Felhalmozási támogatások

201 234 484

193 719 612

135 305 452

2.) Felújítások

243 144 081

216 878 108

56 841 614

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

15

5.) Felhalmozási céltartalék

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

201 234 484

226 732 510

168 318 350

Felhalm. célú kiadások összesen:

243 779 081

246 634 695

86 598 201

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

73 018 638

81 658 870

81 122 327

IV. Finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

21 977 733

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

2 400 000

2 400 000

1 863 457

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

21 977 733

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

22

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 618 638

79 258 870

79 258 870

23

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

341 405 520

394 986 519

335 900 570

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

338 385 520

394 986 519

213 474 134

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2022. évi költségvetési zárszámadási mérlege

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

9 000 000

10 407 633

10 407 633

1.) Személyi juttatások

26 444 335

29 279 448

25 347 544

3

2.) Közhatalmi bevételek

8 350 000

14 866 789

14 731 543

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 437 764

3 437 764

3 055 112

4

3.) Működési támogatások-normatíva

47 802 398

52 963 815

52 963 815

3.) Dologi kiadások

30 102 800

40 930 631

38 799 638

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 000 000

7 956 902

7 956 902

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 908 000

3 908 000

1 268 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

7 000 000

36 427 906

36 427 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

400 000

400 000

6.) Általános működési tartalék

10 654 535

0

8

7.) Működési céltartalék

0

9

Működési célú bevételek összesen:

67 152 398

86 595 139

86 459 893

Működési célú kiadások összesen:

70 892 899

124 638 284

104 898 200

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

30 512 898

30 512 898

1.) Beruházások

635 000

2 756 587

29 756 587

12

2.) Felhalmozási támogatások

201 234 484

193 719 612

135 305 452

2.) Felújítások

243 144 081

216 878 108

56 841 614

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

15

5.) Felhalmozási céltartalék

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

201 234 484

226 732 510

168 318 350

Felhalm. célú kiadások összesen:

243 779 081

219 634 695

86 598 201

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

73 018 638

81 658 870

81 122 327

IV. Finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

21 977 733

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

2 400 000

2 400 000

1 863 457

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

21 977 733

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

22

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 618 638

79 258 870

79 258 870

23

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

341 405 520

394 986 519

335 900 570

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

338 385 520

367 986 519

213 474 134

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

beruházások

29 756 587

ÖSSZESEN:

29 756 587

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

3

felújítások

56 841 614

ÖSSZESEN:

56 841 614

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Porva Községi Önkormányzat működésének normatív támogatásai

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 098 135

10 098 135

10 098 135

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 213 540

20 609 250

20 609 250

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 305 070

10 555 525

10 555 525

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3915653

9 007 224

9 007 234

Elszámolásból származó bevételek

423 681

423 681

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

47 802 398

52 963 815

52 963 825

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla

adatok forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 01-én

82 124 548

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

82 085 603

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

38 945

6.

Pénzkészlet 2022. december 31-én

122 939 753

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

122 898 678

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

41 075

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Program megnevezés

2022. évi eredeti előirányzatok

2022. évi módosított előirányzatok

2022. évi te1ljesítés

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

1

0

0

0

0

2

3

4

Mindösszesen

0

0

0

0

0

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

106 912

58 911

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

255 247 034

328 533 879

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

229 058 196

249 316 611

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

16 133 132

27 271 071

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

10 055 706

51 946 197

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 960 000

3 960 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

17 455 090

17 854 988

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

276 769 036

350 407 778

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

38 945

41 075

III. Forintszámlák

51.

82 085 603

122 898 678

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

82 124 548

122 939 753

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

5 587 099

1 846 073

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

5 078 449

8 598 022

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

6 477 144

7 144 336

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

17 142 692

17 588 431

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

196 025

113 945

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

376 232 301

491 049 907

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

225 632 874

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

1 793 278

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

10 500 020

IV. Felhalmozott eredmény

04.

86 060 433

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

96 671 984

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

420 658 589

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

2 448 357

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

4 266 342

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

6 714 699

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

63 676 619

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

491 049 907

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

254 778 243

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

191 496 401

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

63 281 842

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

81 122 327

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

21 977 733

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

59 144 594

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

122 426 436

15

C) Összes maradvány (=A+B)

122 426 436

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

564 900

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

121 861 536

12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Bakonykarszt Zrt.

960 000

960 000

2.

Magas BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

3 000 000

3 000 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

3 960 000

3 960 000

13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forinban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022 évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

1 000

9

1.) Személyi juttatások

13 906 000

14 385 906

13 441 771

3

2.) Közhatalmi bevételek

0

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

1 705 791

1 934 323

1 934 323

4

3.) Működési támogatások

0

3.) Dologi kiadások

4 839 749

4 965 675

4 965 675

5

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

0

8

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

0

1 000

9

Működési célú kiadások összesen:

20 451 540

21 285 904

20 341 769

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

1.) Beruházások

762 000

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

762 000

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

21 213 541

21 284 904

20 433 924

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

21 213 541

21 213 540

20 362 560

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

22

3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

71 364

71 364

21

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

21 213 541

21 285 904

20 433 933

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

21 213 540

21 285 904

20 341 769

14. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022 évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

1 000

9

1.) Személyi juttatások

13 906 000

14 385 906

13 441 771

3

2.) Közhatalmi bevételek

0

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

1 705 791

1 934 323

1 934 323

4

3.) Működési támogatások

0

3.) Dologi kiadások

4 839 749

4 965 675

4 965 675

5

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

0

8

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

0

1 000

9

Működési célú kiadások összesen:

20 451 540

21 285 904

20 341 769

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

1.) Beruházások

762 000

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

762 000

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

21 213 541

21 284 905

20 433 924

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

21 213 541

21 213 541

20 362 560

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

22

3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

71 364

71 364

21

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

21 213 541

21 285 905

20 433 933

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

21 213 540

21 285 904

20 341 769

15. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

2021. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

E

F

Tárgyi eszköz beszerzés

126 580

126 580

ÖSSZESEN:

126 580

126 580

16. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

A

B

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft)

1

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

71 364

2

ebből:

3

- Bankszámlák egyenlege

71 319

4

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

45

7

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

53 705

8

ebből:

9

- Bankszámlák egyenlege

50 825

10

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 880

17. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

9

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

20 341 769

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-20 341 760

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

20 433 924

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

20 433 924

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

92 164

15

C) Összes maradvány (=A+B)

92 164

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

92 164

18. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

9 000 000

10 408 633

10 407 642

1.) Személyi juttatások

40 350 335

43 665 354

38 789 315

3

2.) Közhatalmi bevételek

8 350 000

14 866 789

14 731 543

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

5 143 555

5 372 087

4 989 435

4

3.) Működési támogatások

47 802 398

52 963 815

52 963 815

3.) Dologi kiadások

34 942 549

45 896 306

43 765 313

5

4.) Működési célú támogatások-egyéb

2 000 000

7 956 902

7 956 902

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 908 000

3 908 000

1 268 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

7 000 000

36 427 906

36 427 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

400 000

400 000

6.) Általános működési tartalék

0

10 654 535

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

67 152 398

86 596 139

86 459 902

Működési célú kiadások összesen:

91 344 439

145 924 188

125 239 969

10

II. Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

0

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

30 512 898

30 512 898

1.) Beruházások

1 397 000

29 756 587

29 756 587

12

2.) Felhalmozási támogatások

201 234 484

193 719 612

135 305 452

2.) Felújítások

243 144 081

216 878 108

56 841 614

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

2 500 000

2 500 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

0

15

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

201 234 484

226 732 510

168 318 350

Felhalm. célú kiadások összesen:

244 541 081

246 634 695

86 598 201

17

III. Kölcsönök

0

0

0

III. Kölcsönök

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19

IV. Finanszírozási bevételek

94 232 179

102 943 774

101 556 251

IV. Finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

21 977 733

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

23 613 541

23 613 540

22 226 017

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

23 713 540

23 713 540

21 977 733

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

362 619 061

416 272 423

356 334 503

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

359 599 060

416 272 423

233 815 903