Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.02.

Az önkormányzat képviselőt-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.