Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Az önkormányzat képviselőt-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) A Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Szociális étkeztetés

980 Ft/fő/nap

1.1 Intézményi térítési díj:

980 Ft/fő/nap ”

2. A Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1090 Ft/fő/nap”

2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Óvodai ellátás (déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés) 800 Ft/nap”