Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2021. (I.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 02. 18

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2021. (I.8.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.18.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 19. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.