Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 02. 18

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.18.

Magyarbóly Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 19. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.