Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 4/2008. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 09

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 4/2008. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.08.08.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 4/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.