Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 11- 2023. 10. 11

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.10.11.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. október 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.