Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10- 2023. 10. 11

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.10.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A közterület használatáról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.