Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.27.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezési feladatokat az önkormányzat - vállalkozási szerződés alapján - közszolgáltató útján látja el.”

2. § A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.”

3. § A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

4. § A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet cím szövege.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A folyékony hulladékkezelés közszolgáltatási díja:”

2. A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Folyékony hulladék elszállításának díja: 2.520 Ft/m3 + ÁFA”