Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 140 631 851 Ft,

aa) működési bevételek: 84 174 627 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 56 457 224 Ft.

b) a kiadások fő összege: 140 631 851 Ft,

ba) működési kiadások: 114 092 474 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 25 446 367 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 1 093 010 Ft.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet