Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.02.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában, 115. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, 151. § (2f) és (3) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2023. szeptember 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.