Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

A közterület használatról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.10.
A közterület használatról szóló 6/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény rendelkezéseinek való megfelelés miatt vált szükségessé a helyi rendelet módosítása.