Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.