Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.05.27.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez6

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.