Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.01.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.