Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–3. melléklethez
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.
Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet-tervezet 1. §-a Vokány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza.
2. §-hoz
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.