Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános indokolás
Az Országgyűlés 2021. február 22-én elfogadta az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvényt. A törvény kiemelt hangsúlyt fektet a körforgásos gazdaságra történő átállásra és ezzel kapcsolatban a vonatkozó szabályok rögzítésére. Kiemelt célként fogalmazódik meg az ország megtisztítása az illegális hulladéktól az itthon képződött és behozott hulladék felszámolásával, a hulladékelhagyók szigorú szankcionálásával. A törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba 2021. március 1. napjától 2025. január 1. napjáig. Módosításra kerül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) is.
A törvényi módosítások alapján 2023. július 1. napjától az állam felelősségi körébe kerül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodással összefüggő jogszabályalkotási hatásköre megszűnik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 9/2013.(V.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését rögzíti.
A 2. §-hoz
E rendelet hatályba lépését rögzíti.