Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29- 2019. 11. 29

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.11.29.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

18.307.366 Ft-tal

Költségvetési kiadását

18.307.366 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét

316.022.370 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

406.512.217 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

-90.489.847 Ft-ban
-19.399.631 Ft
-71.090.216 Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(7) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1.…..5.3., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(8) A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatások alakulását a 6. melléklet mutatja be.
(9) A többletbevételek felsorolását a 7. melléklet, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó átcsoportosításokat a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között céltartalékot nem állapít meg a képviselő-testület.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 30. napjával.