Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 29- 2020. 02. 29

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.02.29.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) bevezető részének helyébe a következő bevezető rész lép:

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el.

2. § Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A helyi önkormányzati képviselő havonta 10.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.

(2) A bizottsági tag képviselő az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül havonta 10.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.

(3) A nem képviselő bizottsági tag havonta 10.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.

(4) A bizottság elnöke az (1) - (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül havonta 5.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.

3. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 1. napjával.