Hangony Község Polgármesterének 6/2020. (V.27.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 28- 2020. 05. 28

Hangony Község Polgármesterének 6/2020. (V.27.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.05.28.

Hangony Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2/A. § A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. május 1. napjától 56.000.- Forint.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2020. május 1. napjától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. május 29. napjával.