Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 16- 2021. 11. 16

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.11.16.

A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. november 15-én 15 óra 30 perckor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.