Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 17

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.17.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. november 17-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása.”