Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24- 2021. 12. 24

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.24.

Hangony község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. december 23-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.