Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 23

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.23.

Hangony község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásával biztosítja az Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára.”

2. § Ez a rendelet 2021. december 23-án lép hatályba.