Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 02. 16

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2021.02.16.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2019. (X. 31.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 17. napjával.