Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29- 2022. 06. 29

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.29.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. függeléke helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. június 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. függelék
A képviselő-testület tagjainak felsorolása

1. Kovács Szilárd polgármester

2. Bartók László alpolgármester

3. Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő

4. Berta Tamás települési képviselő

5. Kovács Róbert települési képviselő

6. Tengely Endre települési képviselő

7. Urbán Sándor települési képviselő”

2. melléklet

4. függelék
A Hangony Községi Önkormányzat Településműködtetési- és Fejlesztési Bizottságának személyi összetétele

1. Elnök: Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő

2. Elnökhelyettes: Urbán Sándor települési képviselő

3. Tag: Tengely Endre települési képviselő

4. Külső bizottsági tag: Tanicsárné Eke Enikő

5. Külső bizottsági tag: Lestál Gábor”