Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08- 2022. 11. 09

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.08.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A mikuláscsomag értéke maximum személyenként 2.500,- Ft/év.

(4) Élelmiszercsomag értéke maximum személyenként 8.000,- Ft/év.”

2. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet

a) 15/F. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „180 napon” szövegrész helyébe az „egy éven” szöveg,

b) 15/F. § (2) bekezdésében a „180. nap” szövegrész helyébe az „egy év” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 8-án lép hatályba.