Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bélyegzői:)

„a) Az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a Magyarország hivatalos címere szerepel “Községi Önkormányzat Hangony” felirattal,”

2. § A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.”

3. § A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkört Hangony Községi Önkormányzat, Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata, Domaháza Község Önkormányzata és Kissikátor Község Önkormányzata által kötött megállapodás alapján a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.”

4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.